0

Gesto řízený tetris

September 30, 2022

Podívejte se na tuto úžasnou rukavici. Tato úžasná rukavice se používá k řízení tetris. Ano, přečtete to správně, řídí Tetris. Jednalo se o konečný projekt v Cornell v létě roku 2008. Postavili tuto rukavici, aby dělali gesto řízené tetris. Se všemi oznámeními PS3 Motion Device a Project Microsoft Natal je dobré se ohlédnout zpět do naší velmi nedávné minulosti a vidět nějaký alternativní vstup uživatele. Tito lidé používají pouze údaje o akelletrometru, odesílají do počítače bezdrátově.