0

Úvod do inerciálních navigačních systémů

April 22, 2022

dlouho před loděmi spoléhají na GPS k identifikaci jejich umístění – a ještě před rádiovými navigačními systémy, jako je Loran, plavidla spoléhala na stále působivě sofistikované implikace identifikace jejich pozice: inerciální navigace. Teorie je jednoduchá: Pokud uchováváte několik velmi přesných gyroskopů a akcelerometrů na palubě, budete moci vypočítat, kde jste relativní k vaší předchozí pozici. Protože elektronické gyros a akcelerometry jsou po celém místě, [Sebastian] si myslel, že by měl jít na vytvoření vlastního inerciálního navigačního systému.

Obtížnost používání této metody je, že každý gyroskop má vždy nějakou chybu. Vzhledem k tomu, že měření z gyrosu a akcelerometry jsou integrována společně, chyba je také integrována, což má za následek zvýšení chyb umístění, jak se čas pokračuje. S několika inteligentními algoritmy a velmi dobré senzory, je možné tuto chybu snížit.

[Sebastian] nemá opravdu úžasný hardware – pracuje jen s akcelerometrem / Gyro Breakout Board, která je dost dobrá pro experimentální účely. Po přečtení dat akcelerometru s Arduino, on je schopen zachytit všechny datové senzorové daty a přečíst si ho do skriptu Python.

Dalším krokem je zjistit dobrý algoritmus pro integraci všech dat senzorů a případně přidat barometr a magnetický kompas pro lepší kompenzaci chyb. Projekt je stále v časných fázích, ale viděl, jak je inerciální navigační systém jedním z inženýrských triumfů počátku 20. století, dychtivě čekají na jakékoli aktualizace pokroku.