0

8 × 8 RGB Little Type Element Toy

August 6, 2022

Zde je skvělý tip, poslal [Martin]. Dokáže dohromady tento extrémně kompaktní svazek pro animované 8 × 8 RGB LED s malou stopou. To je řízeno atmega16 napájeným 2 malými lithiovými buňkami. I když to nemusí být spíše tak málo jako tlačítko Invader, zdá se, že má trochu mnohem více animace koní.